Lange termijn uitkomsten van pre-cuffed ePTFE en autologe (VSM) bypasses


Drs. J. van der Slegt

Voorzitter(s): drs. J.M. Martens, interventieradioloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem & Drs. R.C. van Nieuwenhuizen, vaatchirurg, St. Lukas/Andreas Ziekenhuis, Amsterdam

14:10 - 14:20u in Atrium zaal

Het gebruik van een autologe vene is de eerste keuze bij perifere bypass chirurgie. Bij afwezigheid van een geschikte vene, is een pre-cuffed ePTFE bypass een veel gebruikt alternatief. Recente publicaties over de lange termijn uitkomsten van pre-cuffed ePTFE bypasses en autologe (VSM) bypasses zijn schaars. Het doel van deze studie is om de lange termijn uitkomsten van deze bypasses, gebruikt bij patiŽnten met perifeer arterieel vaatlijden, met elkaar te vergelijken.

Een retrospectief cohort naar bypass prestaties van autologe (VSM)- en pre-cuffed ePTFE bypasses werd uitgevoerd tussen januari 2004 en december 2012. Alle bypasses, uitgevoerd bij patiŽnten met perifeer arterieel vaatlijden, werden geÔncludeerd. De volgende data werden verzameld: pre-operatieve data: patiŽnt karakteristieken, co-morbiditeit, vasculair risicoprofiel en TASC-classificatie. Operatieve data: type bypass (supragenuale, infragenuale femoropopliteale en crurale bypasses), materiaal bypass (autoloog (VSM) of pre-cuffed ePTFE). Post-operatieve data: ťťn- tot vijf jaar primary patency; secundary patency en limb salvage. Analyses werden uitgevoerd met behulp van een Kaplan-Meier analyse.

In totaal werden er 467 bypasses geÔncludeerd in deze studie (169 pre-cuffed ePTFE; 298 autoloog (VSM)). …ťn en vijf jaar secondary patency rates waren voor de verschillende bypasses als volgt: in 134 supragenuale femoropopliteale bypasses (ePTFE vs autoloog) 60% en 27% vs 89% en 85% (P<.05); in 190 infragenuale femoropopliteale bypasses 40% en 25% vs 86% en 79% (P<.05) en in 84 femorocrurale bypasses 30% en 14% vs 50% en 50% (P<0.05). Vijf jaar limb salvage was voor supragenuale femoropopliteale bypasses (ePTFE vs autoloog) 82% vs 94% (P = .16); voor infragenuale femoropopliteale bypasses 41% vs 92% (P<.05) en voor femorocrurale bypasses 43% vs. 64% (P = .06).

Conclusie: Korte en lange termijn resultaten van autologe (VSM) bypasses zijn significant beter dan pre-cuffed ePTFE bypasses. Het gebruik van een autologe vene als perifere bypass is de eerste keuze in perifere bypasschirurgie. Een pre-cuffed ePTFE bypass is een acceptabel alternatief bij de afwezigheid van een geschikte autologe vene.†