Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie


De NVvV is een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Alleen leden van de NVvH kunnen gewoon lid zijn van de NVvV. Daarnaast kent de vereniging nog buitengewone leden, rustende leden en assistent-leden: artsen in opleiding tot chirurg. Vaatchirurgie is een subspecialisatie van de algemene heelkunde, maar vaatchirurgen hebben daarnaast het certificaat vaatchirurgie. Dit certificaat wordt uitgegeven door de NVvV aan algemeen chirurgen die aan vastgestelde minimum eisen voldoen aangaande vaatchirurgische verrichtingen. 

Er wordt tevens een vervolgopleiding vaatchirurgie verzorgd. Deze opleiding wordt aansluitend gevolgd na de opleiding tot algemeen chirurg. De CHIVO (chirurg in vervolgopleiding) ontvangt automatisch het certificaat vaatchirurgie na afronding van de vervolgopleiding en voldoet daarbij tevens aan Europese normen. De vervolgopleiding wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen verzorgd.

www.vaat-chirurgie.nl